18/1/10

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗ - Tώρα Χρειάζεται η Βοήθειά σας

Όποιος θέλει να βοηθήσει για την Αϊτή μπορεί να στείλει στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ τα εξής:

α) Αντιβιωτικά
β) Αντιβιωτικά παιδικά σε σκόνη
γ) Γάζες Fucidin
δ) Simetidin (για στομάχι)
ε) Ranitidin (για στομάχι)
στ) Almora
ζ) Κουβέρτες σε καλή κατάσταση.

ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ. Είναι δύσκολο να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν.

Αν θέλετε οδηγίες και πληροφορίες παρακαλώ τηλεφωνήστε:

+30-210 3317288

δείτε την έκκληση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: